วีดีโอแนะนำ


เรานำเสนอบริษัท JOHNAN SIAM ด้วยการนำเสนอผ่านวีดีโอ

ซึ่งเราได้นำเสนอสิ่งต่างๆ ในพื้นที่การผลิตงาน โดยเริ่มตั้งแต่ ประวัติความเป็นมาของโจนัน สยาม, กระบวนการผลิต, ระบบ 5ส, การอบรมบุคลากร เป็นต้น


วีดีโอเเนะนำบริษัท

ประวัติความเป็นมาของ

ที่ตั้ง ของ JOHNAN SIAM(จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย)


วีดีโอเเนะนำกระบวนการผลิต


กระบวนการผลิตของ โจนัน สยาม

กระบวนการผลิตของ โจนัน สยาม (ส่วนเเรก)


กระบวนการผลิตของ โจนัน สยาม (ส่วนหลัง)


วีดีโอแนะนำกิจกรรมพัฒนาองค์กร


ทำกิจกรรม 5ส ในพื้นที่ฝ่ายผลิตของสาขาประเทศไทย

การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ฝ่ายผลิต